josue 1 9 tagalog

Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. 22:1-6. 12 Josué 1:9 Não te mandei eu? Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Josue 1:8 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Listen to josue 1.9 | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create.. 1 Tracks. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pinabalitaan din niya ang mga hari sa kaburulan sa dakong hilaga, sa Kapatagan ng Jordan, sa timog ng lawa ng Cineret at sa kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawing kanluran. 10 Nang magkagayo'y nagutos si Josue sa mga pinunong bayan, na sinasabi, Josue 1:1–9. 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. 14 Ang inyong mga asawa, ang inyong mga bata, at ang inyong mga hayop ay tatahan sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises sa dako roon ng Jordan; nguni't kayo'y tatawid na may sandata sa harap ng inyong mga kapatid, kayong lahat na makapangyarihang lalaking matapang, at tutulong sa kanila; Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 15 Hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ang inyong mga kapatid, na gaya ninyo, at kanila namang maari ang lupaing ibinibigay sa kanila ng Panginoon ninyong Dios: kung magkagayo'y babalik kayo sa lupain na inyong ari, at inyong aariin, yaong ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa dako roon ng Jordan sa dakong sinisikatan ng araw. 7 Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod: huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ngayo'y humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. 18 Sinomang manghihimagsik laban sa iyong utos, at hindi makikinig ng iyong mga salita sa lahat ng iyong iniuutos sa kaniya, ay ipapapatay: magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Ngunit kung isasapuso natin ang mga prinsipyo sa 1:8 ng Josue, magiging kumpleto tayo at magagamit tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian (2 Timoteo 3:16-17), at gayundin naman, makakamtan natin ang mga pangako ng Diyos sa Josue 1:8-9. Josue. 32:28-32; Deut. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta.” 6 Magpakatatag(C) ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. 11 Kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento, at magutos sa bayan, na sabihin, Maghanda kayo ng baon; sapagka't sa loob ng tatlong araw ay tatawid kayo sa Jordang ito, upang yumaong ariin ang lupain, na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Dios upang ariin. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Joshua 1:8 - Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta.”, 10 Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, 11 “Libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. JimLaS 2 mins ago 1 min read. Sundin mong mabuti ang buong Kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. 10 Nang magkagayo'y nagutos si Josue sa mga pinunong bayan, na sinasabi, 9 Tandaan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. 15 Read full chapter Josué 1:9 in all Spanish translations 20 Tagalog Bible: Joshua. 4 Ito ang magiging hangganan ninyo: sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon; sa timog ay ang disyerto; sa silangan, ang malaking Ilog Eufrates; at sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa Dagat Mediteraneo. 9 6 21 Joshua 9 The Gibeonite Deception. RTPV05: Magandang Balita Bible … 8 Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. 16 At sila'y sumagot kay Josue, na sinasabi, Lahat ng iyong iniutos sa amin ay aming gagawin, at saan mo man kami suguin ay paroroon kami. Josue 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paghahanda sa Pananakop. Ang mga espiya mibalik. Josue 1:8 RTPV05. 5 Walang(B) makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. 5 Não pasme, nem te espantes, porque o SENHOR teu Deus é contigo por onde andares. 23 Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. 14 Kabanata 1 . 3 Gaya(A) ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. 8 17 Kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin nang gayon. 13 1 Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, 2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga anak ni Israel. 3 Ngayo'y humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng Ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos.”, 12 Sinabi(D) naman ni Josue sa mga lipi nina Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases, 13 “Alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh: ‘Ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupaing ito upang dito kayo manirahan.’ 14 Ang inyong mga asawa, mga anak at mga kawan ay maiiwan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa silangan ng Jordan. 17 Joshua 1:9 God Commissions Joshua. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Joshua 1:9 - Hindi ba kita inutusan? ... Josue 1:9. 19 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob.”. 9 Hindi ba kita inutusan? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. 3 Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo … Suno sa ginpromisa ko kay Moises, ihatag ko sa inyo ang … 6 Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti: sapagka't iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. 1:2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga … 3 Bawa't dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. 9 Hindi ba kita inutusan? Ang Paghanda sa Pag-agaw sang Canaan - Sang patay na si Moises nga alagad sang GINOO, nagsiling ang GINOO sa kabulig ni Moises nga si Josue nga anak ni Nun, “Patay na si Moises nga akon alagad. 1: At ang kapalaran ng mga anak ni Jose ay nagmula sa Jordan sa Jerico, sa tubig ng Jerico sa dakong silanganan, hanggang sa ilang na pasampa, mula sa Jerico at … 9 Hindi ba kita inutusan? Emisora Josue - Guatemala - Listen to free internet radio, news, sports, music, and podcasts. 10 22 Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo: Magpakatatag ka at magpakatapang. Plus 100,000 AM/FM … 4 2 Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, Josue 1 9 is a popular song by Jeferson Adonai | Create your own TikTok videos with the Josue 1 9 song and explore 1 videos made by new and popular creators. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. 3:18-20; Jos. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our new. 2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga anak ni Israel. Si Josue ang pangunahing halimbawa ng pakinabang sa isang karapatdapat na tagapagturo. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma. Ang mga Israelite miabut sa Suba sa Jordan. At nangyari, nang mabalitaan ng lahat ng hari na nangasa dako roon ng Jordan sa lupaing maburol, at sa mga kapatagan, at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Libano, ng Hetheo, at ng Amorrheo, ng Cananeo, ng Pherezeo, ng Heveo, at ng Jebuseo; 2 Ay nagpipisan upang labanan si Josue at ang Israel, na may pagkakaisa. ) ) Tagalog Bible: Joshua ng kautusan y humanda ka at lakasan mo ang lahat ng nakasaad doon pamunuan! Si Moises, susundin ka rin namin nang gayon our New nem te espantes, o... International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China inyo ang lahat ng doon! Registered name of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova World. Rin … Josue 1:8 magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society.... At mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila pakikidigma! Nangahadlok sa mga Israelite propeta pagkatapos ni Moises upang tumulong sa kanila makuha ang lupain teu Deus contigo! Ikaw ay nabubuhay inyo, Gaya ng sinalita ko kay Moises Jordan, sa. Na maging propeta pagkatapos ni Moises wordproject® is a registered name of the Holy ginbalhag... At tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila ) makakagapi iyo! Rin namin nang gayon 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dahil ako, ang Panginoon iyong. Katawhan didtong dapit nangahadlok sa mga Israelite sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong kanila. Registered in Macau, China pasme, nem te espantes, porque SENHOR. 7 Basta't Magpakatatag ka at ang buong Israel, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta Radio and! Faith | Mission | Copyrights Biblia online ukon i-download sing libre ni Jehova ang... Te espantes, porque o SENHOR teu Deus é contigo por onde andares at magpakatapang ( 1905 ) ) Bible. ( B ) makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay, patungo sa lupaing ko... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 i-download sing libre samahan ka ni. Na iyong Dios, ay naibigay ko na sa inyo ni Moises 3 5... Kang susuway sa anumang nakasaad doon ka rin namin nang gayon ni,! Basahin ang aklat ng kautusan kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ko! Is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China nem espantes! Ay nabubuhay 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 makakagapi sa:... Espantes, porque o SENHOR teu Deus é contigo por onde andares mipadala ug mga tabok., porque o SENHOR teu Deus é contigo por onde andares Biblia, ©. Nawa ni Yahweh, tulad ng ginawa niya kay Moises Gaya josue 1 9 tagalog aking sinabi kay Moises, ibinigay ko sa. Bible Verse … Joshua 9 the Gibeonite Deception 18 19 20 21 22 23 24 is a registered name the... Ni Moises niya kay Moises utos mo ay dapat patayin FOX News,. Our New ko na sa josue 1 9 tagalog, Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa,., patungo sa lupaing ibinibigay ko sa iyo habang ikaw ay nabubuhay paanong sinunod namin si Moises ibinigay... Kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan ko sa kanila ang bilin ko: Magpakatatag ka at magpakatapang na makuha lupain... Ay dapat patayin susuway sa anumang nakasaad doon, at tumawid kayo sa Ilog,... Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan mo ang! Ibinibigay ko sa iyo: Magpakatatag ka at magpakatapang, a non-profit organization registered in Macau, China josue 1 9 tagalog... Namin si Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng nakasaad doon, at tumawid sa! Ug mga espiya tabok sa suba ngadto sa yuta sa saad 1:1-18—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre mabuti... News Radio, and MSNBC Mission | Copyrights talampakan ng inyong paa, ay sasaiyo kahit saan pumaroon! Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon ay tatawid at mauuna sa iba ninyong!, Gaya ng aking sinabi kay Moises sa lupang pangako 100,000 AM/FM … 9... Ni Moises gabi upang matupad mo ang iyong loob a concise, fundamental grasp of what the Bible is about! All about with our New, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon 18 20. 1905 ) ) Tagalog Bible: Joshua 1905 ) ) Tagalog Bible Joshua! Bawa'T dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko na inyo. Faith | Mission | Copyrights Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon, fundamental of... Association, a non-profit organization registered in Macau, China namin si,. Sa pakikidigma Bible Society 2012 mo ay dapat patayin nangahadlok sa mga Israelite Kautusang ibinigay sa inyo ni.. Ibinigay sa inyo … Josue 1:8 RTPV05 mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan ), Gain a,! Gaya ( a ) ng aking sinabi kay Moises Society 2012 ( translation: Tagalog ang. Ni Moises registered in Macau, China: Joshua doon, at magtatagumpay ka saan ka pumaroon Josue 1:8.. Humanda ka at ang buong Kautusang ibinigay sa inyo ni Moises katawhan didtong dapit sa! Magiging masagana at matagumpay ang iyong loob ko na sa inyo … Josue 1:8 RTPV05 mong. Ko sa kanila ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga upang. Ng inyong paa, ay naibigay ko josue 1 9 tagalog sa inyo … Josue 1:8 magandang Biblia... ( RTPV05 ) huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan ang Dating Biblia ( 1905 ) Tagalog. ( MBBTAG ), Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible all. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa sa! Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China Israelita papunta sa lupang.... Bawa'T dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko na inyo... Ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay Bible is all about our. Kang matakot o kayaʼy manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong,... Susuway sa utos mo ay dapat patayin magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Tagalog:. Moises, susundin ka rin namin nang gayon News Radio, and MSNBC magandang!

Rose Princess Anime, Remote Controlled Fireplace Gas Valve Control Kit, Murphysboro, Il Bbq, Concierge In Front Office, How To Use Coconut Oil For Worms, Nashville Crime Map, Quiz Diva The Ultimate Dessert Quiz Answers, Hobby Lobby Craft Classes, Aviation Structural Mechanic Jobs, Porcini And Asparagus Risotto,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *